FAQs Complain Problems

वडा नं. ६

वडाध्यक्षः नरेन्द्र कुमार राई 

वडा सचिवः बलिराम राई (9862137367)

 

 

Ward Contact Number: 
९८४३९३७२९१